Privacy

Privacy beleid

Dit is het privacybeleid van M&T Vastgoedpromotie v.o.f. ("Vastgoedpromotie"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de bezoekers van onze website. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Vastgoedpromotie gaat daarbij zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op www.vastgoedpromotie.nl. Vastgoedpromotie raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt en bekend gemaakt op 31 mei 2016. Het regelt de privacy voorwaarden van onze website, gelegen op http: //www.vastgoedpromotie.nl, zoals eigendom van en wordt geëxploiteerd door Vastgoedpromotie. Alle termen die niet in ons privacybeleid zijn gedefinieerd, kunt u terugvinden in onze Algemene Voorwaarden. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verstrekken van en het verbeteren van de site. Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald dan in dit privacybeleid, hebben de termen in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, te bereiken op http://www.vastgoedpromotie.nl. Het volgende schetst ons privacybeleid:

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, zullen we aangeven voor welke doeleinden de informatie wordt verzameld.
  • We zullen uitsluitend uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen of zoals vereist door de wet.
  • We zullen alleen persoonlijke gegevens behouden zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de bestelde opdrachten. We zullen uw persoonlijke informatie verzamelen met de wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met medeweten of toestemming van de betrokkene.
  • De ingevoerde persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt. De gegevens dienen nauwkeurig en compleet te zijn ingevuld.
  • We zullen persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of tegen wijziging te beschermen.
  • We zullen de informatie voor klanten eenvoudig beschikbaar over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.